Bytové družstvo Bukov

Ústí nad Labem
Havarijní služba

Tommi – server, s.r.o.

Podmokelská 6/18

400 07 Ústí nad Labem

IČO: 25468715

(mimo pracovní dobu)

Elektro: 603 204 718

Topení, voda, plyn: 603 273 826

Identifikační údaje

Bytové družstvo Bukov

Velká Hradební 2336/8

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25468715

Představenstvo

Mgr. Lenka Jaremová

předseda představenstva

Bc. Jiří Čapek

místopředseda představenstva

Jaroslav Petýrek

člen představenstva

Kontakty

Bc. Olga Švachová

tajemnice BD Bukov

o.svachova@seznam.cz

Bc. Jiří Čapek

domovník

731 307 886

domovnik2011@seznam.cz

Luděk Pavlíček

správce portálu

l.pavlicek@lp63.cz

Kontrolní komise

Ing. Jiří Pejša

Petr Golasovský

Vlasta Kaslová

SBĚRNÉ DVORY

Sběrné dvory přijímají

  • Vyřazený nábytek, koberce, podlahové krytiny, matrace, atd..
  • Neúplná elektrická a elektronická zařízení (napr. sporáky, ledničky, pračky, televizory, hračky, baterie, osvětlovací tělesa, nástroje a nářadí).
  • Barvy, rozpouštědla, oleje, pohonné látky, chemikálie, asfaltové směsi a další odpady, které jsou v katalogu odpadů označeny jako nebezpečné.
  • Tráva, listí, větve, štěpky, cihly, beton, kamenivo.
  • Slotka KO, která zůstane po vytřídení využitelných odpadů (sklo, papír, plast) a výše uvedených slotek KO.
  • Na tento odpad jsou sběrné dvory - viz níže.

Problém s nadměrným odpadem

Žádáme družstevníky a nájemníky, aby nedávali nadměrný odpad (skříně, stoly, pohovky, elektroniku, židle, sušáky na prádlo, atd.) ke kontejnerovým stáním. Firma AWE tento odpad neodveze.

K odběru nadměrného odpadu slouží sběrný dvůr, který je umístěn ve Všebořicích směr Teplice po pravé straně za posledním autosalónem.

Každý, kdo se zbavuje nějakého nadměrného odpadu, je povinen zajistit si jeho odvoz.

Kde najdete sběrné dvory

Krásné Březno

  • ul. Křižíkova - odbočka z Drážďanské ulice
  • Provozní doba: pondělípátek 8:00 - 18:00 a sobota 8:00 - 14:00

Všebořice

  • ul. Havířská - v areálu uzavřené skládky stavebního odpadu AVE Ústí nad Labem s.r.o. (za depem trolejbusů)
  • Provozní doba: pondělípátek 6:30 - 18:00 a sobota 8:00 - 14:00